Портфолио

Баубаева Айнагуль Утешовна

Баубаева Айнагуль Утешовна

Магистр
Білімі
2001Северо-Казахстанский государственный университетБиология
2004Северо-Казахстанский государственный университет им. М.КозыбаеваБиология
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Ибраева К. И., Баубаева А. У., Пәнаралық байланыс негізінде шығармашылық іс-әрекеттер арқылы оқушылардың тілдерін дамыту, «Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері» / «Инновационные подходы к развитию казахстанского образования в современных социокультурных условиях»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары / Материалы республиканской научно-практической конференции. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. - С.13-17
  • Ибраева К. И., Баубаева А. У., БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ, «Қазіргі заманғы әлеуметтік-мәдени жағдайдағы қазақстанның білім беруді дамытудағы инновациялық тәсілдері» / «Инновационные подходы к развитию казахстанского образования в современных социокультурных условиях»: Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары / Материалы республиканской научно-практической конференции. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2017. - С.233-236.
  • Баубаева А. У., Балабақшада жобалық іс-әрекетті қолданудың маңызы, Материалы III Международной студенческой научно-практической конференции "Молодежь и наука 2016". - Петропавловск: СКГУ им.М.Козыбаева, 2016. - с.
  • Баубаева А. У., Төменгі сынып оқушыларының дүниетану пәнінен географиялық ұғымдарын қалыптастыру тәсілдері, Материалы III Международной студенческой научно-практической конференции "Молодежь и наука -2016". - Петропавловск: СКГУ им.М. Козыбаева, 2016. - с.
  • Баубаева А. У., Бастауыш мектеп оқушыларының адамгершілік мәдениетін қалыптастыру тәсілдері, Материалы III Международной студенческой научно-практической конференции "Молодежь и наука -2016". - Петропавловск: СКГУ им.М. Козыбаева, 2016. - с.
  • Баубаева А. У., Мектеп жасына дейінгі балалардың ауызша сөйлеу тілдерін дамыту, Вестник СКГУ им.М.Козыбаева. Выпуск№2(31). Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы начального и дошкольного образования». Петропавловск, СКГУ им.М.Козыбаева, 2016.
  • Баубаева А. У., Серуенді өткізу арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды экологиялық тәрбиелеу, Межвузовский вестник №4(24).Научный журнал. - Петропавловск: СКГУ им.М.Козыбаева, 2014.-С.35-39.
  • Баубаева А. У., Экологиялық білім мен тәрбие беру үрдісінде жаңа технологияларды пайдалану, «Конституция Республики Казахстан – правовой феномен современности»: Материалы Межвузовской студенческой конференции, посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан. Т.7. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2015. - 360 с.
  • Баубаева А. У., Развитие экологической культуры у учащихся начальных классов на занятиях познания мира, «Конституция Республики Казахстан – правовой феномен современности»: Материалы Межвузовской студенческой конференции, посвященной 20-летию Конституции Республики Казахстан. Т.7. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2015. - 360 с.
Курстардың презентациялары