Портфолио

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1995 Северо-Казахстанский университетучитель казахского языка и литературы
2004Высшего аттестационного комитета МОН РКк.ф.н.
2009Высшего аттестационного комитета МОН РКДоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыСловообразовательная система отыменных производных прилагательныхҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Абай шығармаларындағы "тағдыр" концептісі, "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -32-37бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармалардағы бейвербалды амалдардың топтастырылуы., "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.УӘлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -96-100 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Аналитикалық жолмен жасалған терминдер, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -51-56 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Айыртау ауданының ойконимдері, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -56-60 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармаларда қолданылған үйірлі бастауыш пен үйірлі баяндауыштардың ерекшелігі, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -60-65 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Мақал-мәтелдердегі төрт түлікке қатысты ғұрыптар., "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 26 қазан, 2018. 95-100бб. открыть
 • Есматова М. Т., Біріккен сөздердің өзіндік ерекшелігі., "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 26 қазан, 2018. 37-42бб. открыть
 • Есматова М. Т., М.Жұмaбaeв шығapмaлapындaғы «өмір» концептілік құpылымындaғы aвтopлық мeтaфopaлap, "М.Жұмабаев мұрасы және руханият" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Петропавл, 2018. маусым. открыть
 • Есматова М. Т., Студенттердің шығармашылығын БОӨЖ тапсырмалары арқылы уәждеу, "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Петропавл, 2018. мамыр. открыть
 • Есматова М. Т., Е.Асқаров пен М.Қанғожин шығармаларындағы табиғат көрінісі, "Жастар және ғылым -2018" атты Ү халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 2018, 74-79бб. открыть
 • Есматова М. Т., С.Мұқановтың "Аққан жұлдыз" романында қолданылған топонимикалық атаулардың мәні. Көкшетау, 2018., сәуір., "Шоқан оқулары - 22" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. открыть
 • Есматова М. Т., Диплом жұмысын орындауға қойылатын талаптар., "Жаңартылған білім - білім берудің жаңа мазмұны" облыстық ғылыми-әдістемелік семинар. Петропавл, 2018. М.Жұмабаев атынд. Петропавл гуманитарлық колледж. -8-12бб.
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Акмагамбетова Б. Е., Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Габдулина М. Г., Хамзина Г. С., Есматова М. Т., 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 6М020500 «Филология» мамандықтарына арналған мемлекеттік емтихан бағдарламасы открыть
 • Кадыров Ж. Т., Кулибекова Ж. С., Есматова М. Т., Диплом және курстық жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар открыть
 • Есматова М. Т., Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы открыть
 • Таласпаева Ж. С., Есматова М. Т., Жамбыл және Уәлихан аудандарының топонимикасы открыть
 • Есматова М. Т., Васильченко Ю. В., Полилингвальный глоссарий по дисциплине "Синтаксис английского языка" открыть
Курстардың презентациялары