Портфолио

Ахмет Бергенгул

Ахмет Бергенгул

Магистр
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Бажай Х., Ахмет Б., Өлім жазасын тағайындаудың құқықтық негіздері, «Козыбаевские чтения-2018: Евразийский потенциал и новые возможности развития в условиях глобальных вызовов»: материалы международной научно-практической конференции: в 3-х томах. Т.1. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 228 с., С. 49-53 открыть
  • Бажай Х., Ахмет Б., Өмір сүру құқығы – әркімге тумысынан жазылған, абсолюттік құқық, «Козыбаевские чтения-2018: Евразийский потенциал и новые возможности развития в условиях глобальных вызовов»: материалы международной научно-практической конференции: в 3-х томах. Т.1. – Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 228 с., С. 54-57 открыть