Портфолио

Хамзина Асель Сеильбековна

Хамзина Асель Сеильбековна

Магистр
Білімі
2005Колледж при СКУФинансы
2008СКГУ им. М. КозыбаеваФинансы
2010Академия "Кокше", магистратураЭкономика
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыМеждународные банковские переводыҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Хамзина А. С., Аманжол М. А., "Кәсіпорынның қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлеу "(Данияр Агро"ЖШС мысалында), "Козыбаевские чтения-2019:Духовная модернизация и тенденции развития научно-образовательного пространства в современном мире":материалы международной научно-практической конференции в 5-х томах.Т.5.-Петропавловск:СКГУ им.М.Козыбаева.2019.-180с.С.146-150 открыть
  • Хамзина А. С., Джуманова Д. М., "Маржиналдық талдау және оны шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметін басқаруда қолдану" ("Аманжол"ШҚ мысалында), "Козыбаевские чтения-2019:Духовная модернизация и тенденции развития научно-образовательного пространства в современном мире":материалы международной научно-практической конференции в 5-х томах.Т.5.-Петропавловск:СКГУ им.М.Козыбаева.2019.-180с.С.150-154 открыть
  • Валиева М. М., Хамзина А. С., Сагандыкова Д. Х., Заемға алынған қаржылық қорды қалыптастыру стратегиясын жасау, М. Қозыбаев атындағы Солтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университетiнiң Хабаршысы / Вестник Северо–Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева. Шығарылым №1(42). – Петропавл: М. Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2019. – 211 б. С.97-102. открыть
  • Хамзина А. С., Ашимова А. Е., «Операциялық леверидж өндірістік тәуекелді бағалау құралы ретінде («Әлти-гарант» ЖШС мысалында)», «Козыбаевские чтения 2018: Евразийский потенциал и новые возможности развития в условиях глобальных вызовов»: материалы международной научно-практической конференции: в 3 -х томах. Т. 3.– Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 347с. С. 136-140 открыть
  • Хамзина А. С., Сагандыкова Д. Х., «Кәсіпорынның өндірістік қорын басқару мәселенде («Жарқын-СҚ» ЖШС мысалында)», «Козыбаевские чтения 2018: Евразийский потенциал и новые возможности развития в условиях глобальных вызовов»: материалы международной научно-практической конференции: в 3 -х томах. Т. 3.– Петропавловск: СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 347с. С.140-144 открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
  • Хамзина А. С., Цвингер И. Г., Курс лекций "Электронные платежные системы" открыть