Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 226-250 of 1785 result(s).
Sort by:
"Киелі жерлер-тарихымыздың рухани құндылығы" атты республикалық ғылыми-танымдық жобалар байқауы
Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет  2018 жылдың 23 қарашасында "Киелі жерлер-тарихымыздың рухани құндылығы" атты республикалық ғылыми-танымдық жобалар байқауын өткізеді. Информационное письмо.
24.10.2018
"Инновациялық үдерістер жағдайында қосымша білім беру жүйесінің даму тенденциялары: теориялық және технологиялық аспектілер"атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Республиканский  учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" проводит 30.10 - 01.11.2018 года республиканскую научно-практическую конференцию "Тенденции развития системы дополнительного образования в условиях инновационных процессов: теоретический и технологический аспект". "Балдаурен" республикандық оқу-сауықтыру орталығы 2018 жылғы 30.10.-01.11.-да...
24.10.2018
"Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
Алматинский технологический университет проводит  25-26 октября 2018 года Ежегодную конференцию "Инновационное развитие пищевой, легкой промышленности и индустрии гостеприимства". Алматы технологиялық университетінде 2018 жылғы 25-26 қазанда Жыл сайынғы "Тамақ, жеңіл өнеркәсіп және қонақжайлылық индустриясының инновациялық дамуы" атты халықаралық ...
24.10.2018
"Батыс пен Шығыс мәдениеті үнқатысуы бірлік призмасы және алуан түрлілік арқылы сабақтастық пен қоғамдық сананы жаңғырту: Ежелгі әлем, орта ғасыр, жаңа және қазіргі заман" атты халықаралық ғылыми күндізгі / сырттай конференция
Институт истории и этнологии имени Ч.Ч.Валиханова проводит 29 марта 2019 года международную научную очно/заочную конференцию: "Диалог культур Запада и Востока через призму единства и многообразия в преемственности и модернизации общественного сознания: древний мир, средневековье, новое и новейшее время". Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология и...
24.10.2018
"Рухани жаңғыру- Қазақ жолы" атты республикалық пікірсайыс турнирі
    2018 жылдың 3-4 қарашасында Тараз инновациялық-гуманитарлық университетінде "Рухани жаңғыру - Қазақ жолы"атты республикалық пікірсайыс турнирі өтеді. Информационное письмо.
19.10.2018
"Дизайн: технология және жобалау әдістері" атты II Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    25-26 октября 2018 года Актюбинский региональный государственный университет им. К.Жубанова проводит II Международную научно-практическую конференцию "Дизайн: технологии и методы проектирования".  2018 жылғы 25-26 қазанда Қ.Жұбанов атындағы  Ақтөбе аймақтық мемлекеттік университетінде "Дизайн: технология және жобалау әдістері" атты II Халықара...
01.10.2018
"Білім берудегі сандық технологиялар: мәселелері мен болашағы" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   17 октября 2018 года Аркалыкский государственный педагогический институт имени И.Алтынсарина проводит  Международную научно-практическую конференцию "Цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы". 2018 жылғы 17 қазанда Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында "Білім берудегі сандық технологиялар: мәселел...
01.10.2018
"Ғылым және қазіргі қоғам: жаңа мүдделер, қозғалыс векторлары, даму басымдықтары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
   18-19 октября 2018 года Карагандинский экономический университет  проводит Международную научно-практическую конференцию "Наука и современное общество: новые интересы, векторы движения, приоритеты развития". 2018 жылғы 18-19 қазанда Қарағанды экономикалық университетінде "Ғылым және қазіргі қоғам: жаңа мүдделер, қозғалыс векторлары, даму басымд...
01.10.2018
"Қазақ сөзжасамы: тарихы, бүгіні, келешегі" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
     26 октября 2018 года ГУ "Управление по развитию языков Карагандинской области" проводит Республиканскую научно-практическую конференцию "Қазақ сөзжасамы: тарихы, бүгіні, келешегі", посвященная 100-летию писателя Ислама Жарылгапова. 2018 жылғы 26 қазанда «Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы» ММ "Қазақ сөзжасамы: тарихы, бү...
01.10.2018
"XIV International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO)" атты халықаралық конференция
   29 ноября по 01 декабря 2018 года Университет имени Сулеймана Демиреля проводит Международную конференцию "XIV International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO))". 2018 жылғы 29 қарашада Сулейман Демирел атындағы Университет "XIV International Conference on Electronics Computer and Computation (ICECCO)" атты халықаралық ...
01.10.2018
"Ежелгі Түркістан - жаңа мүмкіндіктер" халықаралық инвестициялық және туристік форум
28 сентября 2018 года фирма "OSST TUR" проводит Международный инвестиционный и туристический форум "Древний Туркестан - новые возможности" в г.Туркестане, "Площадь Есим хана". 2018 жылдың 28 қыркүйегінде "OSST TUR" фирмасы Түркістан қаласында "Ежелгі Түркістан - жаңа мүмкіндіктер" халықаралық инвестициялық және туристік форумын өткізеді. Информац...
01.10.2018
"ХХІ ғасырдың Еуразия кеңістігіндегі білім мен ғылымның сабақтастығы" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
    18-19 октября 2018 года Таразский инновационно-гуманитарный университет проводит Международную научно-практическую конференцию "Преемственность образования и науки, перспективы развития в Евразийском пространстве ХХI века". 2018 жылдың 18-19 қазан күндері Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті "ХХІ ғасырдың Еуразия кеңістігіндегі білім м...
01.10.2018
"Қоғамдық сананы жаңғырту контекстіндегі құқықтық ғылым мен заң білімінің қазіргі мәселелері" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция
23 ноября 2018 года Академия Кайнар проводит Международную научно-практическую конференцию в рамках программы "Рухани жаңғыру" "Современные вопросы правовой науки и юридического образования в контексте модернизации общественного сознания" в г.Алматы. 2018 жылдың 23 қарашада Қайнар Академиясы "Рухани жаңғыру" бағдарламасы аясында "Қоғамдық сананы ж...
01.10.2018
«Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары» атты республикалық ғылыми - тәжірибелік конференция
   26 октября 2018 года в СКГУ имени М.Козыбаева состоится Республиканская научно-практическая конференция «Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары», посвященная 115 - летию народного акына Игибая Алибаева.  2018 жылғы 26 қазанда М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да халық ақыны Игібай Әлібаевтың 115 жыл толуына арналған «Игібай Әлібаев мұра...
28.09.2018
"Қозыбаев оқулары-2018: жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы Қазақстан мен Ресей өңірлерін дамытудың Еуразиялық әлеуеті және жаңа мүмкіндіктері"атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция
    16 ноября 2018 года в СКГУ имени М.Козыбаева состоится Международная научно-практическая конференция «Козыбаевские чтения-2018: Евразийский потенциал и новые возможности развития регионов Казахстана и России в условиях глобальных вызовов». 2018 жылғы 16 қарашада М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да "Қозыбаев оқулары-2018: жаһандық сын-қатерлер жағдайы...
28.09.2018
"Мәдениеттанулық парадигмалар және дамушы Әзірбайжан" атты халықаралық конференция
      Rating Academy организует 18-20 октября 2018 года Международную конференцию и выставку творческих и инновационных подходов в Македонии (Скопье), 15-16 ноября 2018 года Международную конференцию на тему: «Культурологические парадигмы и развивающийся Азербайджан», которая будет проводиться в Бакинском славянском университете (Азербайджан), а та...
26.09.2018
"Іргелі ғылыми зерттеулер" қашықтық халықаралық ғылыми-практикалық конференция
      28 сентября 2018 года Республиканский научно-педагогический центр "Білім-Образование-Education" в рамках Программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру" проводит дистанционную Международную научно-практическую конференцию "Фундаментальные научные исследования". 2018 жылдың 28 қыркүйегінде "Білім-Білім-Education" Республикалық ...
20.09.2018
"Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы Қазақстан мектебі" республикалық ғылыми-әдістемелік конференция
      2 ноября 2018 года Таразский государственный педагогический университет проводит республиканскую научно-методическую конференцию"Казахстанская школа в условиях обновления содержания образования". 2018 жылғы 2 қарашада Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінде "Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы Қазақстан мектебі" республикалық ғы...
20.09.2018
"Институционалдық зерттеулер және деректерді визуализациялау: теориялық және практикалық аспектілері" атты семинар
     АО "Университет КИМЭП" и АОО "Назарбаев Университет" совместно проводят семинар на тему:"Институциональные исследования и визуализация данных: теоретические и практические аспекты"  12 октября (в г.Алматы) и 19 октября (в г.Астана) 2018 года. 2018 жылғы 12 қазанда (Алматы қ.) және 19 қазанда (Астана қ.) "КИМЭП Университеті "АҚ және" Назарбаев...
20.09.2018
"Жас ғалымдар, магистранттар мен студенттер еңбектерінің жинағын" шығару
        Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет г.Семей с 2017 года начал выпуск "Сборника трудов молодых ученых, магистрантов и студентов". В сборник принимаются научные статьи. Семей қаласындағы Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 2017 жылдан бастап "Жас ғалымдар, магистранттар мен студенттер еңбектерінің жинағын...
20.09.2018
"Рухани жаңарту: әлемдік жаһандану үдерісіндегі білім, ғылым және тәрбие" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    23 ноября 2018 года Университет "Сырдария" (г.Жетысай) проводит международную научно-практическую конференцию "Духовное обновление: образование, наука и воспитание в процессе мировой глобализации". 2018 жылғы 23 қарашада  "Сырдария"  университетінде (Жетісай қ.)  "Рухани жаңарту: әлемдік жаһандану үдерісіндегі білім, ғылым және тәрбие" атты ха...
20.09.2018
"GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018 CENTRAL ASIA"ІІ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
18 октября 2018 года в г.Астане Объединение юридических лиц в форме ассоциации "Общенациональное движение "Бобек" проводит II Международную научно-практическую конференцию "GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2018 CENTRAL ASIA". 2018 жылдың 18 қазанында Астана қаласында "Бөбек "Жалпыұлттық қозғалысы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі "G...
20.09.2018
"Kazakhstan Innovations" ҚҚ №9 (13) шығарылымға мақалалар қабылдайды (2018ж.) "Kazakhstan Innovations"ғылыми журналы.
    ОФ "Kazakhstan Innovations" принимает статьи на выпуск №9 (13) (2018г.)  научного журнала "Kazakhstan Innovations". Статьи на выпуск принимаются до 22.09.2018 года. "Kazakhstan Innovations" ҚҚ №9 (13) шығарылымға мақалалар қабылдайды (2018ж.) "Kazakhstan Innovations"ғылыми журналы. Шығарылымға мақалалар 22.09.2018 ж. дейін қабылданады. Информ...
18.09.2018
"Көркем дүниетаным және сөйлеу мәдениеті" атты республикалық ғылыми конференция
    12 октября 2018 года  Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева проводит Республиканскую научную конференцию "Художественное мировоззрение и культура речи", посвященную 70-летию выдающегося ученого-литературоведа, заслуженного деятеля РК, профессора Серика Негимова в г.Астана. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде...
18.09.2018
"Шет тілді білім: тәжірибе, инновация және болашақ" атты V Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
     12-13 ноября 2018 года Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проводит V Международную научно-практическую конференцию "Иноязычное образование: опыт, инновации и перспективы" в г. Алматы. 2018 жылдың 12-13 қарашасында Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде А...
18.09.2018