Аккредиттеудің төртінші кезеңі - 2019 жыл

2019 жылдың мамыр айында аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) Аккредиттеу кеңесінің шешімімен университет 7 жыл мерзімге институционалдық аккредиттеуден өтті.

Сонымен қатар, 7 жыл мерзімге бакалавриаттың 9 білім беру бағдарламасы және магистратураның 5 білім беру бағдарламасы аккредиттелді.

5 жыл мерзімге 2 бакалавриат бағдарламасы және 1 магистратура бағдарламасы аккредиттелді.

Сертификаттар