Аккредиттеу

Аккредиттеу – аккредиттеу ұйымы жоғары оқу орнының жалпы және жеке оқу бағдарламаларын белгілі стандарттар және критериялар бойынша сай келуі мақсатында жоғары оқу орнының қызмет сапасын бағалайтын процесс. Станарттар және критерийлер әр аккредиттеу ұйымдармен белгіленеді. Аккредиттеудің келесі түрлері ажыратылады:

Институционалдық аккредиттеу – жалпы оқу мекемелерінің аккредиттеуін өткізу.

Мамандандырылған аккредиттеу – кәсіби білім бағдарламаларын аккредиттеу.

Ұлттық аккредиттеу – ел бойынша білім мекемелері немесе бағдарламаларын аккредиттеу.

Халықаралық аккредиттеу – білім мекемелерінің немесе жекеленген кәіби бағарламалардың шетел аккредиттеу агенттіктерінде аккредиттеуден өту.


ҚР Білім Заңына сәйкес (9-1 бап), аккредиттеу ерікті түрде жүзеге асырылады. Жоғары оқу орны ҚР БҒМ тізіміне енгізілген аккредиттеу мекемесін таңдайды және аккредиттеу рәсімі өз есеп шоттарымен төленеді.

Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеуден өткен мекемелер аккредиттеу кезінде аккредиттеу бағдарламалары бойынша мемлекеттік аттестациядан босатылады.


М. Қозыбаев атындағы СҚМУ және білім беру бағдарламаларын аккредиттеу

  1. 2014 жыл
  2. 2015 жыл
  3. 2017 жыл
  4. 2019 жыл

2019 жылдың мамыр айында Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (АРТА) Аккредиттеу кеңесінің шешімімен университет 7 жыл мерзімге институционалдық аккредиттеу алды.

Бүгінгі таңда университеттің бірден-бір маңызды стратегиялық міндеттерінің бірі шетел агенттігінде білім беру бағадарламаларын аккредиттеуден өкізу болып табылады.

Университеттің үш 5B071800 Электр энергетикасы, 6M071800 Электр энергетикасы, 5B071600 Аспап жасау білім беру бағдарламасы ASIIN неміс аккредиттеу агенттігінде 5 жыл мерзімге EUR-ACE® сапа белгісімен бірге (2019 жылдың қыркүйек айына дейін) аккредиттеу сертификатын алды.